Publish you Article Online on our Media Group

આપના લેખ , કવિતા અને મૌલિક રચનાઓ પ્રકાશિત કરવા માટે આ ફોર્મ ભરશો

ત્યારબાદ તમારી રચના
thekavijagat@gmail.com
ઉપર ઇમેઇલ કરશો

Register now

ખાસ નિયમો:

તમારી રચના પોત્તાની અને મૌલિક હોવી જઇયે, આપની રચના અન્ય કવિ અને લેખકની રચનાઓ સાથે સામ્યતા ધરાવતી ના હોવી જોઈએ.

કોપીરાઈટ ભંગની કે ક્લેઇમની સંપૂર્ણ જવાબદારી કવિ કે લેખક ની રહેશે

આપની કવિતા કે લેખ પ્રકાશિત કરવા કે નહિ તેનો નિર્ણય પોર્ટલના પ્રકાશકને આધીન રહેશે

આપની રચના આપ નિઃશુલ્ક પ્રકાશિત કરશો અને અમે પણ નિઃશુલ્ક વાચકો પાસે પહોંચાડીશું તે દયાન માં રાખવું